Kursplan

Kursplan

MONTAGab 06:15 - 08:30
ASHTANGA YOGA
MYSORE STYLE
LEVEL ALLE

SONIA
ANMELDUNG
18:30 - 19:45
ASHTANGA YOGA INSPIRED
LEVEL ALLE

REBECA
ANMELDUNG
20:00 - 21:00
ASHTANGA YOGA BASIC
LEVEL ALLE

HANNAH
ANMELDUNG
DIENSTAGNEU!! AB MAI
08:15 - 09:30
ASHTANGA YOGA INSPIRED
LEVEL ALLE

SONIA
ANMELDUNG
17:00 - 19:30
ASHTANGA MYSORE
LEVEL 1-2

SELFPRACTICE
ANMELDUNG
MITTWOCHab 06:15 - 08:30
ASHTANGA YOGA
MYSORE STYLE
LEVEL ALLE

SONIA
ANMELDUNG
NEU!! AB MAI
ONLINE
17:30 - 19:00
FUNCTIONAL YOGA
LEVEL ALLE

SONIA
ANMELDUNG

18:30 - 19:45
ASHTANGA YOGA
FUNDAMENTALS
LEVEL ALLE

MARIE
ANMELDUNG

DONNERSTAG18:30 - 20:00
ASHTANGA YOGA LED CLASS
LEVEL 1-2

SONIA
ANMELDUNG
FREITAG07:30 - 08:45
ASHTANGA YOGA INSPIRED
LEVEL ALLE

MARIE
ANMELDUNG


15:00 - 16:30
MOVEMENT CIRCLE
LEVEL ALLE

ANNIKA
ANMELDUNG
17:00 - 19:30
ASHTANGA MYSORE
LEVEL 1-2

SELFPRACTICE
ANMELDUNG
SAMSTAG08.30 - 10:00
FUNCTIONAL YOGA
LEVEL ALLE

SONIA
ANMELDUNG

27. APRIL 2024
15:00 - 18:00
HANDSTAND BASIC WORKSHOP
LEVEL ALLE

MARIE
ANMELDUNG
SONNTAG09:30 - 11:00
VINYASA CIRCLE
LEVEL 1-2

SONIA
ANMELDUNG